EINHELL İSE GÜVENLE KULLANIRIM.

Kullanım Koşulları

 

Uygulanabilirlik 

Bu web sitesi Einhell Turkey Dış Tic. A.Ş. kuruluşu (bundan sonra "Einhell Turkey" veya "biz" olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte ve idare edilmektedir. Bu web sitesine erişiminiz ve siteyi kullanımınız, aşağıdaki Kullanım Koşullarına tabidir. Bu siteye erişerek ve bu siteyi kullanarak, Kullanım Koşullarını, bir sınırlama veya koşul olmaksızın kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesi üzerinden siparişte bulunursanız,  ek şartlar uygulanabilir.

Fikri mülkiyet hakları

Aksi belirtilmedikçe, metinler, görseller, ses, video, html kodu ve butonları (bundan böyle “Bilgiler” ) dahil olarak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu web sitesinin içeriğindeki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi Einhell Turkey ve/veya onun grup şirketlerine aittir. Bu haklar, Einhell Turkey ve/veya grup şirketlerinin tüm telif haklarını, ticari adlarını ve ticari markalarını içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.

İşbu sitede bulunan hiç bir şey, Einhell Turkey  yada üçüncü şahıslara ait herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka veya mülkiyet hakkı altındaki herhangi bir lisans veya hak, ima, doktrin/hukuki engel veya herhangi bir şey ile tartışmaya açık olarak yorumlanamaz.

Bu site ve bu sitede sağlanan bilgiler; bilgileri herhangi bir şekilde değiştirmemek ve tüm telif hakları, ticari marka ve diğer mülkiyet ile ilgili uyarılar korunacak şekilde, kişisel, ticari olmayan bireysel kullanımınız için, sadece bir bilgisayardan bilgilerin bir kopyasını, indirmeniz, görüntülemeniz ve baskısını almanız haricinde, Einhell Turkey’in önceden yazılı izni alınmadan hiçbir şekilde kopyalanmayacak, çoğaltılmayacak, yeniden yayınlanmayacak, yüklenmeyecek, başka sitelerde yayınlanmayacak, iletilmeyecek veya dağıtılmayacaktır   

Bilgiler ve yükümlülük

Bu sitede sağlanan bilgiler, ücretsiz ve yalnız bilgi amaçlı olup, siz ve Einhell Turkey arasında herhangi bir iş veya profesyonel hizmet ilişkisi yaratmaz. İşbu site ve sitedeki bilgiler “olduğu gibi” sunulmakta olup, Einhell Turkey işbu site veya bu site üzerinden erişilebilir herhangi bir site veya hizmetle ilgili olarak hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır.

Einhell Turkey satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve hak ihlal etmemeye dair zımni garantiler de dahil, ancak tümü bunlarla sınırlı kalmamak üzere, açık ve zımni tüm garantileri açıkça reddetmektedir.  Einhell Turkey, ister sözleşme, haksız fiil, ihmal, kusursuz sorumluluk veya başka bir sebeple, isterse web sitesi üzerindeki veya bu web sitesi veya onunla bağlantılı bir web sitesi hizmeti yoluyla erişilecek bilgilerle, veya bunların kopyalanması, görüntülenmesi veya kullanımı sonucu ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçsal veya örnek teşkil eden veya diğer türden (Veri ve program kaybı, işin durması, kar kaybı dahil,  ancak tümü bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlar için, herhangi bir tarafa karşı hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.

Mali Bilgiler

İşbu  web sitesi mali bilgiler içerebilir. Hisse senedi fiyatları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, işbu mali bilgiler sadece genel bilgi amaçlıdır. Einhell Turkey, sözkonusu mali bilgilerin doğruluğunun veya kesinliğinin herhangi bir şekilde güncellenmemesinden dolayı sorumlu olmayacaktır.  İşbu web sitesi üzerinde, yıllık raporlar veya yıllık mali tablolar dahil, ancak, bununla sınırlı olmamak üzere, mali bilgilerin yayımlanması, resmi bir yayın anlamına gelmez ve bağlayıcı değildir.

Üçüncü taraflara ait bilgiler
Üçüncü taraflardan kaynaklanan bilgiler, sözkonusu tarafların kişisel görüşlerinin bir ifadesini oluşturmaktadır. Einhell Turkey bu tür bilgilerden sorumlu değildir ve bunlardan dolayı sorumlu tutulamaz.  Bu tür diğer hizmetler ve sitelerle ilgili hiçbir bildiride/değerlendirmede veya taahhütte bulunulmamakta olup, Einhell Turkey bu tür diğer siteler veya hizmetler için hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir.  Sitemizden başka bir web sitesine veya hizmete verilebilecek bir bağlantı, o web sitesinin veya hizmetin onaylanması anlamına gelmez. Bu siteden veya bu site yoluyla bağlanılacak herhangi bir web sitesi veya hizmetten sağlanan bu tür bilgileri kullanmanızın riski size aittir.  

Gizlilik ve izinsiz/yetkisiz fikirler
Bu siteye eriştiğiniz ülkenin yasalarına uygun hareket etmekle sorumlusunuz ve bu siteye erişirken veya bu sitedeki bilgileri kullanırken, sözkonusu yasaları ihlal etmeyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Açıkça aksi belirtilmedikçe, bu siteye gönderdiğiniz bilgilerin gizli olmadığı ve mülkiyete tabi olmadığı kabul edilecektir.  

Yasal olarak sözkonusu bilgileri ifşa etme hakkına sahip olduğunuzu beyan ediyor ve yasal olarak ifşa etme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir bilgiyi ifşa etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. İnternet’in açık yapısı nedeniyle, gizli olduğunu düşündüğünüz bilgileri internet üzerinden göndermemenizi öneririz.

Einhell Turkey, oturmuş iş ilişkilerinin dışında fikirlerin izinsiz olarak ifşa edilmesini kabul etmemektedir. Mevcut müşterilerimizin ve bizim menfaatlerimizin korunması bakımından, sözkonusu bilgilerin ifşası konusuna büyük titizlik göstermemiz gerekmektedir. En önemlisi, ortada açıkça bir iş ilişkisi olmadıkça, Einhell Turkey böyle ifşaları/gönderimleri  gizli nitelikte göremez ve görmemektedir. 

Bu nedenle lütfen, bu site yoluyla Einhell Turkey’e izinsiz/yetkisiz fikirler göndermeyiniz.  Önceden var olan ve belgelenmiş gizli iş ilişkisi dışında, Einhell Turkey’e ifşa edilen herhangi bir fikir gizli değildir ve  Einhell Turkey bu nedenle, bu veya benzeri fikirleri size ödeme yapmaksızın veya hesap vermek zorunda olmaksızın tüm kapsamıyla  geliştirme, kullanma, kopyalama ve/veya ticari olarak yararlanma hakkına sahip olacaktır.

Ne var ki tamamen Einhell Turkey’in takdirine dayalı olarak bir gözden geçirme/değişiklik yapılması gerekirse,  bu Einhell Turkey’in fikrinizin gizliliğini koruma veya sözkonusu bilginin ifşası veya kullanımı nedeniyle sizi tazmin etme yükümlülüğü üstlenmeyeceği anlayışı esasında olacaktır.  Bu site yoluyla Einhell Turkey’e bir fikir veya başka ayrıntılı bir bilgi ifşa etmekle, burada beyan edilen politika/ilke şartlarına bağlanmış olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz.

Google analytics hizmeti kullanım şartları
Bu web sitesi, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan web sitesi analiz hizmeti olan Google Analytics kullanır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcılarının, siteyi nasıl kullandıklarını analiz edilmesinde yardımcı olmak için, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır.  Web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ilgili, çerez tarafından oluşturulan bilgiler, Google tarafından Birleşik Devletler’deki  sunuculara iletilerek bu sunucularda saklanacaktır. Google bu bilgileri, sizin web sitenizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite  raporlarını derlemek ve web site aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sunmak amacıyla kullanacaktır.  

 

Google, yasalar gerektirdiğinde veya üçüncü tarafların, bilgileri Google adına işlediği durumlarda, bu bilgileri üçüncü taraflara da transfer edebilir.  Google IP adresinizi, Google tarafınca tutulan diğer başka verilerle ilişkilendirmeyecektir.  Tarayıcınızdaki uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesini tüm fonksiyonlarıyla kullanamayabileceğinizi lütfen dikkate alınız.  Bu web sitesini kullanarak,  hakkınızdaki verilerin yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlarda Google tarafından işlenmesine rıza göstermiş olursunuz."


Bölünebilirlik
Bu Kullanım Koşullarının hükümleri/kısımlarından herhangi biri geçersiz ya da uygulanamaz hale gelirse,  taraflar için, geri kalan hükümler aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir. Taraflar, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hükmü, bu Kullanım koşullarının içeriğine ve amacına  en yakın geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirecektir.  

Uygulanacak yasa ve yargı
Bu Kullanım koşulları, sadece Einhell Turkey’in yerleşik olduğu ülkenin yasalarına tabi olacaktır.   Bu Kullanım koşullarının varlığı ve geçerliliği konusundaki anlaşmazlıklar dahil,  ancak bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Kullanım Koşullarıyla ilgili doğacak tüm anlaşmazlıklar söz konusu ülkenin yetkili mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulacaktır.